Nosaltres t'organitzem el trekking. Tu camines al teu aire!

AVÍS LEGAL

A Pas d’Isard és una agència de viatges registrada amb el codi GC-004377 al registre de turisme de la Generalitat de Catalunya, que comercialitza productes turístics de muntanya tals com Refugis del Torb a través diversos portals web com aquest.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.refugisdeltorb.com, incloent el material gràfic, textos, etc. són propietat d’A Pas d’Isard, o estan estan cedits al seu favor. Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o totalment, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia per escrit d’A Pas d’Isard. Si està interessat en reproduir alguns d'aquests continguts de la pàgina, contacti amb A Pas d’Isard l'e-mail: info@refugisdeltorb.com .
L'accés i utilització a les informacions, serveis i continguts propis de www.refugisdeltorb.com és de caràcter gratuït. L'accés no implica llicència per a la seva reproducció, retransmissió, còpia, cessió, redifusió i/o distribució, total o parcial, per qualsevol mitjà o suport, qualsevol que sigui la seva finalitat, fins i tot citant la font, excepte amb el consentiment exprés del seu titular.

No està autoritzat l'ús comercial dels serveis i/o continguts, així com la seva transformació, modificació, alteració o descompilació. Per facilitar la informació, www.refugisdeltorb.com pot incloure vincles a pàgines d'internet pertanyents o gestionades per tercers, però A Pas d’Isard no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i en cap cas es fa responsable de la veracitat d'aquesta informació i l'ús que es faci d'ella. A Pas d’Isard no es responsabilitza directament ni indirectament dels continguts inclosos de manera directa o per enllaç a aquest web proporcionats per terceres persones ni de les reclamacions que es derivin, ja sigui per la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o per qualsevol altra causa.
S'adverteix als usuaris que no han d'enviar cap tipus d'informació de caràcter confidencial a través del web www.refugisdeltorb.com . Els usuaris són els únics responsables de qualsevol incidència que es pugui produir com a conseqüència de l'omissió d'aquesta advertència.

Tot i que A Pas d’Isard s'esforça per assegurar que qualsevol programa disponible per a baixar des del lloc web estigui lliure de virus informàtics, no pot oferir garanties, pel qual no es responsabilitza de les pèrdues o danys ocasionats pels mateixos . L'usuari es compromet a utilitzar adequadament tots els serveis i/o continguts que en cada moment estiguin disponibles. Particularment, i amb caràcter no enunciatiu, es compromet a:
  • No difondre ni distribuir continguts de caràcter il·lícit, pornogràfic, racista, xenòfob o contraris als drets dels menors, a la moral, a la bona fe i a l'ordre públic.
  • No fer servir mitjans físics o lògics que puguin provocar danys al portal o a altres usuaris.
  • No introduir ni difondre virus informàtics o programes nocius al o a través del portal.
  • No accedir, visualitzar, alterar o descarregar per qualsevol mitjà o protocol, la informació de zones reservades d’A Pas d’Isard, entenent com a tals aquelles que exigeixin l'autenticació de l'usuari o que aquests estiguin donats d'alta en alguna secció del portal. A Pas d’Isard es reserva el dret a corregir i/o cancel·lar totalment o parcialment aquests continguts il·lícits o contraris als compromisos anteriors, sense necessitat de notificació de cap tipus als responsables, reservant fins i tot el dret a exigir el rescabalament o la indemnització pels danys i perjudicis de qualsevol índole que li hagués pogut ocasionar.


Les marques citades en aquest portal: “Refugis del Torb” i “A Pas d’Isard” són marques registrades mitjançant un registre de propietat industrial, propietat d’en Xavier Grivé Isern, NIF 36517776, citat en aquest document amb el nom comercial de l’empresa “A Pas d’Isard”, amb adreça profesional a ctra. de Ribes 5, 17534 Pardines, i adreça electrònica info@refugisdeltorb.com.

El web www.refugisdeltorb.com és una central de reserves d’un seguit d’allotjaments que han volgut participar d’aquest projecte comú. S’hi suggereixen un seguit d’itineraris de muntanya històrics, altament transitats pels excursionistes, i senyalitzats per les institucions competents en cada territori. Cal tenir present que la muntanya té un seguit de riscos inherents que el participant assumeix al reservar aquest producte turístic. La seguretat durant l'excursió és responsabilitat de l’excursionista, en cap cas A Pas d’Isard ni els allotjaments se’n fan responsables. Per això s’ofereix la contractació d’una assegurança, obligatòria per a qui no en tingui una de pròpia. L’itinerari Refugis del Torb ha estat pensat i dissenyat per un guia de muntanya titulat.

Com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de dades?
En qualsevol moment té vostè dret a accedir als nostres fitxers per consultar les seves dades incorporades, rectificar-les i donar-se de baixa si no desitja seguir constant en ells. En cas de cancel.lació de les dades personals, aquests seran bloquejats no estant més a disposició d’A Pas d’Isard. Aquests drets són gratuïts i es realitzaran en els terminis establerts en la Llei. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir en l'adreça de correu electrònic: info@refugisdeltorb.com.

Avís legal i política de confidencialitat de dades de caràcter personal.
A Pas d’Isard, com a responsable d'aquests fitxers de dades personals, entén que en el moment que vostè envia dades personals a través d’aquest web i del correu electrònic, li està donant la seva autorització i consentiment exprés per incorporar aquestes dades als seus fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepta les condicions del seu tractament expressades a continuació. Les dades que es demanen són les estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen i en cap cas està vostè obligat a facilitar les seves dades personals, encara que al ser alguns d'ells absolutament imprescindibles (per exemple, l’adreça electrònica) el no voler facilitar-les ens impediria portar a terme determinats serveis que oferim. Les dades incorporades als nostres fitxers són absolutament confidencials i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. 15/1999. Les seves dades personals no seran cedides ni transferides a tercers fins que no tinguem el seu previ consentiment.
Agència de viatges A Pas d’Isard – GC-004377   ® A Pas d'Isard - ® Refugis del Torb , tots els drets reservats. Avís legal